Stichting Brenato's
Stichting Brenato's

Stichting Roomsch Catholijk Burger Oude Mannenhuis 'Brentano’s Steun des Ouderdoms’. Onze stichting is in oktober 1821 opgericht en heeft als doel het bevorderen van het welzijn van ouderen en al wat daarmee verband houdt, in de breedste zin van het woord. We werken nauw samen met de Stichting Het R.C. Maagdenhuis. Goede doelen worden gesteund door de Giftencommissie van Het Maagdenhuis.


Bezoek website

Terug