Nieuwsbrief Mfc de Kirke

Het eind van het jaar is vaak het moment om eens terug te kijken en ook vooruit te blikken.
In deze nieuwsbrief gaan wij dat ook doen. In 2022 hebben zich een aantal veranderingen voorgedaan maar hoe het ook zij, ons bestuur kijkt naar goed gebruik gewoon weer vooruit.

 

Terugblik:


Renovatie glas -in- lood ramen:
In onze nieuwsbrief van februari 2022 schreven we al over de renovatie van het glas- in- lood in de ramen van de oostgevel.
Het oude glas -in -lood bevond zich nog in prima staat en is dan ook behouden gebleven, maar door roestvorming moest de" setting” vervangen worden. Dit bleek ook nodig te zijn aan het grote glas- in -lood raam van het oksaal of ook wel het orgeltribune of zangkoor genoemd, dit is het balkon aan de achterzijde van het schip van de kerk. Hier bevindt zich het museum "oud Westdorpe”. Ondertussen is dit unieke glas -in lood raam weer helemaal tiptop gerestaureerd!


Bestuurswisselingen:
In 2022 hebben zich een aantal bestuurswisselingen plaatsgevonden.
Zowel Ceciel Jonkheim als Nancy van Bree, twee bestuursleden van het eerste uur, hebben het bestuur verlaten. Gelukkig blijven zij zich beiden nog als vrijwilliger voor de Kirke inzetten.
Johan Lammens is nieuwkomer in het bestuur en zal de portefeuille techniek op zich nemen. Hij neemt die over van Loek De Beleir, die in de loop van 2023 eveneens afscheid neemt van ons bestuur. Ook Loek blijft als vrijwilliger verbonden.
Er is altijd wel een plek in het bestuur voor iemand die bereid is om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen en zich daarvoor ook wil engageren. Is uw interesse gewekt, onze voorzitter, Cor Ritico, gaat graag het gesprek met u aan. Er is altijd wel iets dat u kunt doen.
Ons bestuur bestaat nu uit: Cor Ritico (voorzitter en tijdelijk ook secretaris), Nico Lauwereijs (penningmeester), Bianca Mateijsen-van Haelst, Jents Verhelst, Johan Lammes en for the time being, Loek de Beleir, mede oprichter van het eerste uur.


Vrijwilligers:
Gelukkig weet men na de coronatijd de Kirke nog steeds te vinden. Zo wel voor wekelijkse activiteiten als voor éénmalige activiteiten zoals lezingen - concerten - benefietavonden.
De organisatie van de activiteiten is deels veranderd, grote activiteiten met catering worden nu uitbesteedt aan restaurant Mia’s uit Axel. Dit betekent dat wij minder beroep moeten doen op onze vrijwilligers en er in principe op het gebied van eten en drinken meer mogelijkheden zijn.
Het voorgaande neemt niet weg dat wij altijd nog vrijwilligers kunnen gebruiken. Zeker omdat bij grotere activiteiten - zoals bijvoorbeeld een (benefiet)concert - meerdere
vrijwilligers nodig zijn. Dus heeft u af en toe tijd, ruimte en zin meld u aan bij één van onze bestuursleden. Meekijken met ons bij een activiteit is altijd te regelen.

 

Vooruitblik:

 

Donateurs : Vrienden van de Kirke.
Ons bestuur staat de komende periode - evenals iedereen - ook voor de opgave om ons multifunctioneel centrum (mfc) zo goed en zo kwaad als dat zal gaan energieneutraal te maken, even aannemende dat voor een gebouw als het onze geen uitzonderingen worden gemaakt. Hoe dan ook wij houden er rekening mee dat de energietransitie ons mfc niet zal passeren.
Dit wordt zonder meer een forse opgave en het is aan ons om hiervoor ook middelen te reserveren. Voor niets gaat de zon op. Kortom als het zover komt moeten wij dus mee in de flow.
U kunt ons steunen door donateur te worden en elk bedrag dat u kunt missen is welkom. Storten kan op bankrekeningnummer: NL85 RABO 0107 6955 88 t.n.v. Stichting Kerk Westdorpe. Wilt u doneren aan "Vrienden van de Kirke”, dan doet u ons een plezier door ook voor de komende jaren al een betaalopdracht te voorzien.


Wekelijks activiteiten:
Zie verder voor de inhoud van de activiteiten: www.dekirke.nl


Maandag
13.20 - 15.30 Koffiemiddag
19.00 - 22.00 Biljart
20.00 - 21.00 Yoga


Dinsdag
19.00 - 22.00 Repetitie EWB


Woensdag
19.00 - 20.00 Full body workout/yoga


Donderdag
19.00 - 23.00 Tafeltennisclub Den Dijk


Vrijdag
09.30 -10.30 GymFit Groepsgtraining


Zaterdag
09.30 - 10.30 Yoga


Zondag
-


Activiteit uitgelicht:
ROON STAAL DOET WESTDORPE AAN TIJDENS WINTER TOUR.


Na de druk bezochte Kerst Tour van 2022 kijkt de 42-jarige zanger, pianist, singer-songwriter en acteur Roon Staal in het nieuwe jaar uit naar zijn Winter Tour die op 2 februari wordt geopend in Venlo. Deze tour voert Staal door 23 dorpen en steden in ons land en eindigt in de vroege lente op 19 maart in Tubbergen.
Het concert te Westdorpe vindt plaats op 12 februari 2023 in De Kirke. aanvangstijd is 16.00 uur.
Voor meer informatie over de Winter Tour of om uw kaarten te bestellen bezoekt u www.roonstaal.com

 


Rest ons nog om u het allerbeste te wensen voor 2023 en hopelijk tot ziens in de Kirke.


Namens het bestuur de Kirke.