Bedevaartstocht Westdorpe - Oostakker Westdorpe
Bedevaartstocht Westdorpe - Oostakker Westdorpe

Elisabethparochie organiseert voor de 17de keer de wandel- fietstocht naar Oostakker.

In de nacht van zaterdag 11 mei op zondag 12 mei 2024

 

Globaal programma:

01.00 uur vertrek wandelaars
05.00 uur vertrek fietsers
06.45 uur vertrek auto’s
07.30 uur misviering in de basiliek
08.30 uur gezamenlijk ontbijt / bezoek grot
09.15 uur vertrek wandelaars
10.15 uur vertrek fietsers
11.15 uur koffiestop fietsers / wandelaars/ auto
12.45 uur aankomst fietsers Westdorpe
15.30 uur verwachte aankomst wandelaars.

 

Info en opgave bij:  Roger en Bianca Mateijsen - van Haelst

Tel: 0115 - 454836  (na 18.00 uur) e-mail: rmateijsen@zeelandnet.nl

Bijdrage in de kosten:  € 15.00  per persoon. Gelieve te voldoen op NL65RABO0142135410 t.n.v. BGRM van Haelst o.v.v Bedevaartstocht 2024

 

Meld je gerust aan! Iedereen is van harte welkom!

Is wandelen of fietsen niet haalbaar ook met de auto van harte welkom en kunt u zelf niet rijden laat het weten mogelijk is er nog een plaatsje vrij bij iemand.